οικία > Νέα > Νέα του κλάδου

Ταξινόμηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

2022-06-27

Για τη διατήρηση της λειτουργικής σταθερότητας,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΣυσκευάζονται συχνά με συνθετική ρητίνη για τη βελτίωση της μόνωσης και της προστασίας από το περιβάλλον. Το στοιχείο μπορεί να είναι παθητικό ή ενεργό:
Τα παθητικά στοιχεία είναιΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑπου δεν έχουν κέρδος ή κατευθυντικότητα όταν χρησιμοποιούνται. Στην ανάλυση δικτύου, αναφέρονται ως ηλεκτρικά στοιχεία.
Τα ενεργά συστατικά είναιΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑπου έχουν κέρδος ή κατευθυντικότητα όταν χρησιμοποιούνται σε αντίθεση με τα παθητικά εξαρτήματα. Περιλαμβάνουν συσκευές ημιαγωγών και σωλήνες κενού.
Texas Instrument Electronic Components Suppliers