οικία > Νέα > Νέα του κλάδου

Τάσεις στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα

2022-06-27

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑεξελίσσεται προς τη σμίκρυνση, την ολοκλήρωση, την ευελιξία και τη συστηματοποίηση.
Η μικρογραφία των Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων ήταν η τάση ανάπτυξης των Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων. Διάφορα κινητά προϊόντα, φορητά προϊόντα και αεροδιαστημική,
Στρατιωτική βιομηχανία, ιατρικά και άλλα πεδία σμίκρυνσης προϊόντων, πολυλειτουργικές απαιτήσεις, προτροπήΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑνα γίνεται όλο και περισσότερη μικρογραφία.Η ενσωμάτωση Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων μπορούμε να πούμε ότι είναι το κύριο μέσο μικρογραφίας. Όμως τα οφέλη της ολοκλήρωσης δεν περιορίζονται στη σμίκρυνση. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ολοκλήρωσης έγκειται στη μεγάλης κλίμακας κατασκευή ώριμων κυκλωμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η δημοτικότητα και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών προϊόντων. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από μικρή, μεσαία κλίμακα, μεγάλη σε υπερμεγάλη κλίμακα είναι μόνο μία πτυχή. Η μικτή ενσωμάτωση παθητικών και ενεργών εξαρτημάτων, η ενοποίηση συσκευών με διαφορετικές διεργασίες ημιαγωγών και η ενοποίηση οπτικών και ηλεκτρονικών είναι όλες μορφές ολοκλήρωσης εξαρτημάτων. Η ευελιξία τουΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑείναι μια νέα τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς και μια νέα ιδέα για την αποσκλήρυνση των προϊόντων υλικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. Με την ανάπτυξη του προγραμματιζόμενου αναλογικού κυκλώματος, η ίδια η συσκευή είναι μόνο ένας φορέας υλικού, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιήσει διαφορετικές λειτουργίες κυκλώματος φορτώνοντας διαφορετικά προγράμματα. Μπορεί να φανεί ότι τα σύγχρονα Components δεν είναι πλέον καθαρό υλικό. Η ανάπτυξη λογισμικού και υλικού καθώς και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών λογισμικού έχει επεκτείνει σημαντικά την ευελιξία εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και έχει προσαρμοστεί στην εξατομικευμένη τάση των σύγχρονων Ηλεκτρονικών προϊόντων.
Texas Instrument ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Suppliers